Informacja

! ABY SKORZYSTAĆ Z ZASOBU NALEŻY NAJPIERW !
Na adres e-mail pracownia@aan.gov.pl przesłać wypełnione zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego, którego wzór można znaleźć pod adresem:
https://www.aan.gov.pl/index.php?c=getfile&id=28
(Na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych w zakładce "udostępnianie")

Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwa terminy w jednym tygodniu. Nie można zarezerwować dwóch terminów tego samego dnia.

Zarezerwuj termin

X

Dane kontaktowe

Archiwum Akt Nowych

Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
https://www.aan.gov.pl/

  • pracownia@aan.gov.pl
  • 22 58 93 119
Zobacz pełną mapę